Er du en af dem der lever på farten, og elsker at bruge dit internet imens? 

Har du lige nu almindeligt bredbånd derhjemme? Så kunne det være du skulle undersøge mulighederne for mobilt bredbånd. Mobilt bredbånd er genialt til dig der lever på farten, og elsker at bruge dit internet. Med mobilt bredbånd kan du nemlig altid have dit internet med dig på farten, dermed kan du altid bruge dit internet uanset hvor du er.  

Med mobilt bredbånd kan du opnå en høj hastighed på dit internet, når du er afsted på farten. Det er ideelt for dig på farten, hvis du eksempelvis arbejder på vej til og fra arbejde i toget eller bussen. Det kan også være du i stedet bruger tiden på at slappe af, ved at streame en god film eller din yndlingsserie. Det er også ideelt for dig hvis du bare bruger tiden på at scrolle igennem sociale medier, eller surfer rundt på nettet.  

Kan du godt lide at tage på ferie i sommerhus eller i campingvogn, er mobilt bredbånd også genialt. På den måde vil du altid have internet med dig på ferien, så du kan slappe af med en god film eller serie som du kan streame. Du får samtidig også mulighed for at surfe rundt på nettet og tjekke dine sociale medier. Det bedste af det hele er jo selvfølgelig at du har internet derhjemme, som du kan bruge til lige hvad du har lyst til. Om så det er at game, streame film og serier eller sidde og surfe rundt.  

Det eneste du skal være opmærksom på hvis du overvejer at skifte til mobilt bredbånd, er at du ved mobilt bredbånd ikke får en ubegrænset datamængde. Derfor kan du risikere at opbruge din datamængde, det er dog ikke sådan at du så slet ikke har internet hvis det sker. I tilfælde af at du har brugt alt dit internet, vil hastigheden på dit internet sænkes så det bare bliver langsommere. Derfor vil du stadig godt kunne bruge internettet, det vil bare ikke gå så hurtigt som normalt. Derudover skal du være opmærksom på at du ved mobilt bredbånd modtager signalet gennem master, du vil derfor kunne opleve områder hvor der ikke er forbindelse. Dette vil dog næppe være et problem i byerne.